Nooijen Advies

Waar staat Nooijen Advies voor?

Nooijen Advies is een onafhankelijk en objectief adviesbureau voor de food & agribusiness in de veehouderijsectoren en loonwerk. Gespecialiseerd in de dynamiek van een familiebedrijf.

Wij leveren bedrijfsadvies en coaching van ondernemerschap, gedreven vanuit uw uitdagingen en drijfveren. Persoonlijke ontwikkeling, managementbegeleiding, financiële begeleiding en fiscale optimalisatie zullen integraal benadert worden.

Om het juiste team om u heen te vormen wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van uw huisadviseurs. Daar waar vertrouwen of kennis ontbreekt kunt u gebruik maken van onze kennis en netwerk. Wij zullen u uitdagen tot groei en ontwikkeling. Wij laten u uw koers ontdekken, waarna de “rode draad” zichtbaar wordt. Samen met het team van uw vertrouwenspersonen zullen we de koers bewaken zodat uw doel tot ontwikkeling komt.

Complexe zaken op een begrijpelijke manier naar u vertalen en met grote betrokkenheid, pro-actief en onafhankelijk, integraal en oprecht advies geven, daar staan wij voor!
Wij streven er naar om een excellente samenwerking op te bouwen met een open, direct, oprecht en duurzaam contact met een menselijke maat.

Medewerkers: